Va prezentam ultimul tabel postat pe site-ul MApN cu situatia pensiilor militare

http://www.scribd.com/fullscreen/77652161?access_key=key-2docc9sbpc1wqa3430gl

marți, 11 ianuarie 2011

Comunicat

Luni 10 Ianuarie 2011 la sediul din Str. Muşeţelului nr.6 a avut loc Adunarea generală Filialei 1 Călăraşi a S.C.M.D.


După cuvântul introductiv în care s-au adresat urările tradiţionale membrilor filialei, au fost felicitaţi membrii de sindicat care au aniversat în această perioadă ziua de naştere precum şi membrii de sindicat care au aniversat ziua onomastică.Pe ordinea de zi au fost următoarele:
1. Activităţi desfăşurate în perioada de la ultima adunare generală a filialei din 7 Decembrie 2010;
2. Prezentarea componenţa filialei:
a. Număr de membrii la 10 Ianuarie 2011
b. Înscrieri de la ultima şedinţă şi înmânarea legitimaţiilor noilor membrii de sindicat
c. Structura pe categorii de membrii de sindicat
d. Cazul unui membru de sindicat care în temeiul art.8 al.(7) din Statutul S.C.M.D. pentru neplata cotizaţiei timp de un an este „considerat autoexclus din sindicat, situaţia definitivându-se prin hotărârea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor”.
3. Prezentarea şi comentarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al S.C.M.D. - forma finală.
4. Propuneri supuse aprobării adunării generale a filialei cu măsuri organizatorice impuse de prevederile R.O.F.
5. Prezentarea pe scurt a celor mai semnificative materiale apărute pe site-ul S.C.M.D.
6. Prezentarea modul de finalizare a propunerilor din adunările generale anterioare ale filialei.
7. Obiective pentru perioada următoare, cu termene şi responsabilităţi concrete:
a. Informarea tuturor membrilor de sindicat precum şi a colegilor noştri cadre militare în rezervă şi retragere nemembrii de sindicat asupra demersurilor pentru contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor.
b. Multiplicarea şi distribuirea ,,Ghidului cu demersurile membrilor şi activităţile filialelor sindicatului cadrelor militare disponibilizate pentru contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor”.
c. Instituirea Serviciului de permanenţă pentru primirea documentelor de la membrii de sindicat. Întocmirea planificării membrilor de sindicat care asigură permanenţa pentru primirea documentelor la sediul sindicatului.
d. Identificarea şi contactarea a doi avocaţi din Baroul Călăraşi în vederea susţinerii acţiunilor în tribunalul local. Comunicarea consilierului juridic Emilian Pielmuş prin e-mail a datelor solicitate.
e. Organizarea unor acţiuni specifice luptei sindicale la data şi locaţiile stabilite de Biroul Operativ al filialei.
f. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, care se va înainta Comitetului Director spre analiză şi aprobare.
g. Plata cotizaţiei de către toţi membrii filialei, ca o condiţie cumulativă pentru dovada calităţii de membru de sindicat în acţiunile din justiţie.
h. Completarea şi transmiterea tabelelor cu membrii de sindicat care îl împuternicesc pe dl. col. (r) dr. Dogaru Mircea să ne reprezinte în următoarele dosare
 nr.2756/2/2010 la Curtea de Apel Bucureşti, termen 04.02.2011
 nr.6965/2/2010 la Curtea de Apel Bucureşti, termen 19.01.2011
 nr.10866/3/2010 la Tribunalul Bucureşti, termen 19.01.2011
i. Informarea tuturor colegilor noştri cadre militare în rezervă şi retragere nemembrii de sindicat că se mai pot înscrie în S.C.M.D. şi pot fi cuprinşi în „Tabelul cu membrii S.C.M.D. din Filiala 1 Călăraşi reprezentaţi de preşedintele S.C.M.D. col. (r) dr. Dogaru Mircea, pentru sesizarea în acţiuni în justiţie, având ca obiect contestarea recalculării pensiilor”.
j. Identificarea unui spaţiu adecvat activităţilor şi numărului de membrii ai sindicatului, pentru a fi solicitat oficial autorităţilor locale.
k. Mediatizarea acţiunilor Filialei 1 Călăraşi a S.C.M.D.

În partea a doua a adunării s-au dezbătut demersurile membrilor şi activităţile Filialei 1 Călăraşi a S.C.M.D. pentru contestarea deciziilor de recalculare a pensiilor.

Honor et Patria! Vae victis!

Preşedintele S.C.M.D. Filiala 1 Călăraşi
Col. (r)
Paul SWIDER